zabytek.pl

zabytek.pl

Portal zabytek.pl jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego celem jest szerokie upowszechnianie wiedzy o zabytkach nieruchomych na terenie Polski. Zabytek.pl w nowoczesny sposób udostępnia informacje o zabytkach wraz z ich opisami, dokumentacją,...
Twój dom – dialog z tradycją

Twój dom – dialog z tradycją

Czy polska wieś zachowała swoją tożsamość architektoniczną? Czy w Polsce mamy jeszcze regiony, czy mają one swoją odrębność ? W jakich elementach krajobrazu kulturowego szukać swoistego genius loci danego obszaru? Jak budować zgodnie z tradycją i krajobrazem, nie...
Skip to content